SE & GÖRA | STUGUTHYRNING | KOMMUNIKATIONER | ÄTA | HANDLA | HISTORIK | ALLMÄNT | HEM
Slåtter på slätten
Harstena har en lång och spännande historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ön Hargstenö omtalas första gången i Gustav Vasas jordebok från år 1543. Men gamla gravfynd visar också att Harstena, åtminstonde tidvis, hade en bosättning redan under järnåldern.
HISTORIK
HISTORIK

Befolkning
Säljakt
Vinterbilder

Copyright © 1999 Harstena Turistservice